Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh quán karaoke Sunny

Quán Karaoke Sunny Club - nơi có nhiều ca mắc COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế.
Quán Karaoke Sunny Club - nơi có nhiều ca mắc COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế.
Quán Karaoke Sunny Club - nơi có nhiều ca mắc COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế.
Lên top