Thu hồi gần 80.000 m2 đất, rừng đã cho Công ty Dịch vụ đô thị Đà Lạt thuê

Vườn hoa Đà Lạt do Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt đang quản lý, khai thác du lịch. Ảnh: Nhiệt Băng
Vườn hoa Đà Lạt do Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt đang quản lý, khai thác du lịch. Ảnh: Nhiệt Băng
Vườn hoa Đà Lạt do Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt đang quản lý, khai thác du lịch. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top