Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng:

Thu hồi 9 tỉ đồng chi sai ở các cơ sở khám chữa bệnh

Đối chiếu thanh quyết toán khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế tại Đà Nẵng. 
Ảnh”: T.Trang
Đối chiếu thanh quyết toán khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế tại Đà Nẵng. Ảnh”: T.Trang
Đối chiếu thanh quyết toán khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế tại Đà Nẵng. Ảnh”: T.Trang
Lên top