Thu hồi 214 triệu đồng khai man tham gia kháng chiến để hưởng trợ cấp

Cán bộ Sở LĐTBXH Bình Dương số hóa dữ liệu hồ sơ người có công để kiểm soát hồ sơ thuận tiện và chính xác hơn. Ảnh: Đình Trọng
Cán bộ Sở LĐTBXH Bình Dương số hóa dữ liệu hồ sơ người có công để kiểm soát hồ sơ thuận tiện và chính xác hơn. Ảnh: Đình Trọng
Cán bộ Sở LĐTBXH Bình Dương số hóa dữ liệu hồ sơ người có công để kiểm soát hồ sơ thuận tiện và chính xác hơn. Ảnh: Đình Trọng
Lên top