Thu hồi 158 triệu đồng nhà trường thu chi sai để trả học sinh, nộp kho bạc

Buộc thu hồi 158 triệu đồng do hiệu trưởng thu chi sai so với quy định để trả lại cho học sinh và nộp ngân sách. Ảnh: Đình Trọng
Buộc thu hồi 158 triệu đồng do hiệu trưởng thu chi sai so với quy định để trả lại cho học sinh và nộp ngân sách. Ảnh: Đình Trọng
Buộc thu hồi 158 triệu đồng do hiệu trưởng thu chi sai so với quy định để trả lại cho học sinh và nộp ngân sách. Ảnh: Đình Trọng
Lên top