Thu gom được 1,9 tấn dầu loang vón cục dạt vào bờ biển

Số dầu loang đã vón cục thu được dọc bờ biển 2 huyện tại Quảng Bình. Ảnh: CTV
Số dầu loang đã vón cục thu được dọc bờ biển 2 huyện tại Quảng Bình. Ảnh: CTV
Số dầu loang đã vón cục thu được dọc bờ biển 2 huyện tại Quảng Bình. Ảnh: CTV
Lên top