Thu gom dầu loang dọc 5km bờ biển tránh ô nhiễm môi trường

Số dầu loang được thu gom nhằm tránh ô nhiễm môi trường. Ảnh: CTV
Số dầu loang được thu gom nhằm tránh ô nhiễm môi trường. Ảnh: CTV
Số dầu loang được thu gom nhằm tránh ô nhiễm môi trường. Ảnh: CTV
Lên top