Thu dọn 5kg đinh trên mặt cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Xuất hiện rất nhiều đinh trên cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Ảnh: VH.
Xuất hiện rất nhiều đinh trên cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Ảnh: VH.
Xuất hiện rất nhiều đinh trên cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Ảnh: VH.
Lên top