Thu công đức ở đền, chùa: Thực hiện nghiêm quy định đã đủ minh bạch hóa

Minh bạch hóa nguồn thu công đức và tài chính nhà chùa cần một giải pháp tổng thể. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Minh bạch hóa nguồn thu công đức và tài chính nhà chùa cần một giải pháp tổng thể. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Minh bạch hóa nguồn thu công đức và tài chính nhà chùa cần một giải pháp tổng thể. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top