Thớt nghiến công khai về phố sau những "bộ hồ sơ quyền lực"!

Khu chợ bày bán thớt gỗ nghiến tại đèo Pha Đin. Ảnh Văn Thành Chương
Khu chợ bày bán thớt gỗ nghiến tại đèo Pha Đin. Ảnh Văn Thành Chương
Khu chợ bày bán thớt gỗ nghiến tại đèo Pha Đin. Ảnh Văn Thành Chương
Lên top