Thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi hơn 6300 tỉ

Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi là công trình có ý nghĩa rất quan trọng, kết nối các trung tâm kinh tế của ĐBSCL. Ảnh: PV
Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi là công trình có ý nghĩa rất quan trọng, kết nối các trung tâm kinh tế của ĐBSCL. Ảnh: PV
Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi là công trình có ý nghĩa rất quan trọng, kết nối các trung tâm kinh tế của ĐBSCL. Ảnh: PV
Lên top