Thông tuyến tỉnh khám, chữa bệnh BHYT: Kiểm soát chặt để ngăn trục lợi

Ông Lê Văn Phúc - Trưởng ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ảnh: Anh Thư
Ông Lê Văn Phúc - Trưởng ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ảnh: Anh Thư
Ông Lê Văn Phúc - Trưởng ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ảnh: Anh Thư
Lên top