Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam sau nửa ngày tê liệt

Công nhân đường sắt khắc phục sự cố tàu SE1 trật bánh.
Công nhân đường sắt khắc phục sự cố tàu SE1 trật bánh.
Công nhân đường sắt khắc phục sự cố tàu SE1 trật bánh.
Lên top