Thông tuyến BHYT: Bệnh viện tuyến tỉnh tại Cần Thơ ứng phó quá tải thế nào?

Lên top