Thông tin về việc "tìm thấy mộ phần của Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm"

Khu vực cánh đồng thôn 8 xã Hòa Bình nơi người dân tự ý khai quật mộ rồi xưng là mộ của Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh CTV
Khu vực cánh đồng thôn 8 xã Hòa Bình nơi người dân tự ý khai quật mộ rồi xưng là mộ của Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh CTV
Khu vực cánh đồng thôn 8 xã Hòa Bình nơi người dân tự ý khai quật mộ rồi xưng là mộ của Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh CTV
Lên top