Thông tin về 3 trường hợp dương tính COVID-19 tại Vĩnh Phúc ngày 14.5

Thông tin về 3 trường hợp dương tính COVID-19 tại Vĩnh Phúc ngày 14.5. Ảnh minh họa: LDO.
Thông tin về 3 trường hợp dương tính COVID-19 tại Vĩnh Phúc ngày 14.5. Ảnh minh họa: LDO.
Thông tin về 3 trường hợp dương tính COVID-19 tại Vĩnh Phúc ngày 14.5. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top