Thông tin “TP. Hồ Chí Minh phong tỏa 14 ngày" là bịa đặt

Lên top