Thông tin nhiễu loạn trên không gian mạng: Người dân cần cảnh giác

Xử lý nghiêm các hành vi bôi nhọ, nói xấu cán bộ lãnh đạo trên mạng xã hội. Ảnh: V.D
Xử lý nghiêm các hành vi bôi nhọ, nói xấu cán bộ lãnh đạo trên mạng xã hội. Ảnh: V.D
Xử lý nghiêm các hành vi bôi nhọ, nói xấu cán bộ lãnh đạo trên mạng xã hội. Ảnh: V.D
Lên top