Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Thông tin mới vụ nước đen, bốc mùi chảy ra biển Quy Nhơn

Đường ống bằng bê tông nối trực tiếp ra biển, đặc biệt nước chảy từ cống này xả ra biển đen ngòm, bốc mùi. Ảnh: N.T
Đường ống bằng bê tông nối trực tiếp ra biển, đặc biệt nước chảy từ cống này xả ra biển đen ngòm, bốc mùi. Ảnh: N.T
Đường ống bằng bê tông nối trực tiếp ra biển, đặc biệt nước chảy từ cống này xả ra biển đen ngòm, bốc mùi. Ảnh: N.T
Lên top