Thông tin mới vụ dâm ô trẻ em ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội tại TPHCM

Giám đốc Sở LĐTBXH TP.Hồ Chí Minh Lê Minh Tấn.  Ảnh: M.Q
Giám đốc Sở LĐTBXH TP.Hồ Chí Minh Lê Minh Tấn. Ảnh: M.Q
Giám đốc Sở LĐTBXH TP.Hồ Chí Minh Lê Minh Tấn. Ảnh: M.Q
Lên top