Thông tin mới về vụ việc 3 công nhân thiệt mạng tại Công ty Dreamtech

Vụ cháy xảy ra ở tầng 2 của xưởng sản xuất. Ảnh: Báo Bắc Ninh
Vụ cháy xảy ra ở tầng 2 của xưởng sản xuất. Ảnh: Báo Bắc Ninh
Vụ cháy xảy ra ở tầng 2 của xưởng sản xuất. Ảnh: Báo Bắc Ninh
Lên top