Thông tin mới nhất vụ 3 thuyền viên mất liên lạc trên biển Bạch Long Vĩ

Hiện 3 thuyền viên bị mất liên lạc trên biển đã kết nối được với đất liền.
Hiện 3 thuyền viên bị mất liên lạc trên biển đã kết nối được với đất liền.