Thông tin mới nhất về phiên đấu giá gỗ sưa "trăm tỉ" ở Hà Nội

Cây sưa trăm tỉ ở chùa thôn Phụ Chính khi chưa được khai thác. Ảnh: Thành Trung
Cây sưa trăm tỉ ở chùa thôn Phụ Chính khi chưa được khai thác. Ảnh: Thành Trung
Cây sưa trăm tỉ ở chùa thôn Phụ Chính khi chưa được khai thác. Ảnh: Thành Trung
Lên top