Thông tin mới nhất về cơn bão số 13

Vị trí và hướng đi của bão số 13 sang  12.11. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 13 sang 12.11. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 13 sang 12.11. Ảnh: NCHMF

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM