Thông tin mới nhất về cơn bão số 12

Hình ảnh cuối cùng về vị trí, hướng đi của cơn bão số 12. Ảnh: NCHMF
Hình ảnh cuối cùng về vị trí, hướng đi của cơn bão số 12. Ảnh: NCHMF
Hình ảnh cuối cùng về vị trí, hướng đi của cơn bão số 12. Ảnh: NCHMF

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM