Thông tin lại về lịch trình của đoàn khách Vũ Hán rời Đà Nẵng

Trong dịp Tết Canh Tý, Đà Nẵng dự kiến đón 93 chuyến bay thẳng từ các tỉnh thành Trung Quốc
Trong dịp Tết Canh Tý, Đà Nẵng dự kiến đón 93 chuyến bay thẳng từ các tỉnh thành Trung Quốc
Trong dịp Tết Canh Tý, Đà Nẵng dự kiến đón 93 chuyến bay thẳng từ các tỉnh thành Trung Quốc
Lên top