Thông tin BN 7445 ở Long An đang thở ECMO

Phong tỏa chợ Ngã tư Phước Vân liên quan đến BN 7445. Ảnh: K.Q
Phong tỏa chợ Ngã tư Phước Vân liên quan đến BN 7445. Ảnh: K.Q
Phong tỏa chợ Ngã tư Phước Vân liên quan đến BN 7445. Ảnh: K.Q
Lên top