Thông tin Bamboo Airways bán 49% cổ phần cho Trung Quốc là giả mạo

Thông tin Bamboo Airways bán 49% cổ phần là giả mạo. Ảnh Bamboo
Thông tin Bamboo Airways bán 49% cổ phần là giả mạo. Ảnh Bamboo
Thông tin Bamboo Airways bán 49% cổ phần là giả mạo. Ảnh Bamboo
Lên top