Thông tin 2 con trăn trong vườn mía: Hạt kiểm lâm không tìm thấy con nào!

Con trăn quý người dân bắt được tại vườn mía, sau đó đưa lên mạng xã hội. ảnh:NDCC
Con trăn quý người dân bắt được tại vườn mía, sau đó đưa lên mạng xã hội. ảnh:NDCC
Con trăn quý người dân bắt được tại vườn mía, sau đó đưa lên mạng xã hội. ảnh:NDCC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM