Thông qua hệ thống khám chữa bệnh từ xa hội chẩn hơn 1.800 ca COVID-19 nặng

Telehealth phát huy tác dụng để hội chẩn từ xa các ca bệnh COVID-19 chuyển biến nặng. Ảnh: Diệu Linh.
Telehealth phát huy tác dụng để hội chẩn từ xa các ca bệnh COVID-19 chuyển biến nặng. Ảnh: Diệu Linh.
Telehealth phát huy tác dụng để hội chẩn từ xa các ca bệnh COVID-19 chuyển biến nặng. Ảnh: Diệu Linh.
Lên top