Thống nhất trình Ngày Gia đình Việt Nam (28.6) là ngày nghỉ lễ trong năm

Thống nhất trình Ngày Gia đình Việt Nam là ngày nghỉ lễ trong năm. Ảnh LDO.
Thống nhất trình Ngày Gia đình Việt Nam là ngày nghỉ lễ trong năm. Ảnh LDO.
Thống nhất trình Ngày Gia đình Việt Nam là ngày nghỉ lễ trong năm. Ảnh LDO.
Lên top