Thống nhất mẫu khai y tế để lấy mã QR khi qua chốt kiểm soát

Người dân sẽ dùng 1 mẫu tờ khai y tế khi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ: LĐO
Người dân sẽ dùng 1 mẫu tờ khai y tế khi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ: LĐO
Người dân sẽ dùng 1 mẫu tờ khai y tế khi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ: LĐO
Lên top