Thống nhất các phần mềm khai báo y tế: Giảm phiền hà - tránh rủi ro

Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử mới được triển khai gần đây. Ảnh: Diệu Linh
Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử mới được triển khai gần đây. Ảnh: Diệu Linh
Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử mới được triển khai gần đây. Ảnh: Diệu Linh
Lên top