Thông luồng cửa biển bị bồi lấp ở Quảng Ngãi: Ném tiền qua cửa biển