"Thông chốt" bất thành, 3 thanh niên lăng mạ chốt kiểm dịch

Các đối tượng vi phạm. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Các đối tượng vi phạm. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Các đối tượng vi phạm. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top