Thông báo: Về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2020

Tổng cục Hải quan tổ chức kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020. Ảnh minh họa. Ảnh Nguyễn Sơn.
Tổng cục Hải quan tổ chức kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020. Ảnh minh họa. Ảnh Nguyễn Sơn.
Tổng cục Hải quan tổ chức kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020. Ảnh minh họa. Ảnh Nguyễn Sơn.
Lên top