Thôn cuối cùng ở Hà Tĩnh kết thúc cách ly theo Chỉ thị 16

Hình ảnh họp triển khai cách ly theo Chỉ thị 16 với xã Cẩm Sơn ngay sau khi phát hiện 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh: CX.
Hình ảnh họp triển khai cách ly theo Chỉ thị 16 với xã Cẩm Sơn ngay sau khi phát hiện 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh: CX.
Hình ảnh họp triển khai cách ly theo Chỉ thị 16 với xã Cẩm Sơn ngay sau khi phát hiện 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh: CX.
Lên top