Thôi việc Phó Giám đốc Sở bị tố nợ nần

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. Ảnh: N.T
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. Ảnh: N.T
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. Ảnh: N.T
Lên top