Thời tiết năm 2018 phức tạp: Mưa lắm, bão nhiều

20 cơn bão, áp thấp nhiệt đới; lũ quét, sạt lở đất... xảy ra dồn dập đã khiến 2017 là năm thiên tai nặng nề. Ảnh: P.V
20 cơn bão, áp thấp nhiệt đới; lũ quét, sạt lở đất... xảy ra dồn dập đã khiến 2017 là năm thiên tai nặng nề. Ảnh: P.V
20 cơn bão, áp thấp nhiệt đới; lũ quét, sạt lở đất... xảy ra dồn dập đã khiến 2017 là năm thiên tai nặng nề. Ảnh: P.V
Lên top