Thời tiết 12.9: Siêu bão cùng áp thấp hoạt động sát biển Đông

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM