Thời gian cách ly tập trung người nhập cảnh ít nhất 21 ngày

Thời gian cách ly tập trung người nhập cảnh ít nhất 21 ngày. Ảnh minh họa VNA
Thời gian cách ly tập trung người nhập cảnh ít nhất 21 ngày. Ảnh minh họa VNA
Thời gian cách ly tập trung người nhập cảnh ít nhất 21 ngày. Ảnh minh họa VNA
Lên top