Thở phào khi hơn 200 học sinh F1 ở Quảng Trị hoàn thành cách ly tập trung

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học số 1 Lao Bảo nhận xác nhận hoàn thành cách ly tập trung. Ảnh: HL.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học số 1 Lao Bảo nhận xác nhận hoàn thành cách ly tập trung. Ảnh: HL.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học số 1 Lao Bảo nhận xác nhận hoàn thành cách ly tập trung. Ảnh: HL.
Lên top