"Thỉnh vong" ở chùa Ba Vàng: Đánh giá cao sự dấn thân của PV Lao Động

Hoạt động "thỉnh vong" tại chùa Ba Vàng. Ảnh: PV báo Lao Động.
Hoạt động "thỉnh vong" tại chùa Ba Vàng. Ảnh: PV báo Lao Động.
Hoạt động "thỉnh vong" tại chùa Ba Vàng. Ảnh: PV báo Lao Động.
Lên top