Thiếu vốn, đường sắt Cát Linh - Hà Đông "phá sản" kế hoạch chạy thử?

Đường sắt Cát Linh Hà Nội tiếp tục hoãn kế hoạch chạy thử.
Đường sắt Cát Linh Hà Nội tiếp tục hoãn kế hoạch chạy thử.
Đường sắt Cát Linh Hà Nội tiếp tục hoãn kế hoạch chạy thử.
Lên top