Thiếu vật liệu, DN xin “vét” đất lòng hồ xây cao tốc qua Khánh Hòa

Lên top