Thiếu úy cố thủ trong Đồn Biên phòng Bình Hiệp đã tự sát

Nhiều người hiếu kỳ theo dõi vụ việc từ xa. Ảnh: CTV.
Nhiều người hiếu kỳ theo dõi vụ việc từ xa. Ảnh: CTV.
Nhiều người hiếu kỳ theo dõi vụ việc từ xa. Ảnh: CTV.
Lên top