Thiếu tướng Hoàng Quốc Định nói gì về thông tin mua trực thăng phục vụ PCCC?

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định phát biểu tại cuộc giao ban báo chí. Ảnh Trần Vương
Thiếu tướng Hoàng Quốc Định phát biểu tại cuộc giao ban báo chí. Ảnh Trần Vương
Thiếu tướng Hoàng Quốc Định phát biểu tại cuộc giao ban báo chí. Ảnh Trần Vương
Lên top