Thiếu sinh viên, giảng viên phải đi biệt phái tại vùng khó khăn

Từ năm 2018 đến nay, trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai thiếu sinh viên, giảng viên phải đi biệt phái vùng xa. Ảnh: THANH TUẤN
Từ năm 2018 đến nay, trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai thiếu sinh viên, giảng viên phải đi biệt phái vùng xa. Ảnh: THANH TUẤN
Từ năm 2018 đến nay, trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai thiếu sinh viên, giảng viên phải đi biệt phái vùng xa. Ảnh: THANH TUẤN
Lên top