Thiếu máy gặt vì COVID-19, Bạc Liêu áp dụng biện pháp chưa có tiền lệ

Bạc Liêu thiếu trầm trọng máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Bạc Liêu thiếu trầm trọng máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Bạc Liêu thiếu trầm trọng máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top