Thiếu máy gặt, nhiều nông dân Hà Tĩnh phải gặt thủ công

Do máy gặt thiếu nên vợ chồng ông Luyện phải gặt thủ công bằng liềm rất vất vả. Ảnh: Trần Tuấn.
Do máy gặt thiếu nên vợ chồng ông Luyện phải gặt thủ công bằng liềm rất vất vả. Ảnh: Trần Tuấn.
Do máy gặt thiếu nên vợ chồng ông Luyện phải gặt thủ công bằng liềm rất vất vả. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top